Ultra Spec® 500

11/06/2016 10:29 SA  -   526
Tìm hiểu về dòng sản phẩm thương mại của chúng tôi

Dòng sơn Ultra Spec 500®

Dòng sơn Ultra Spec 500® là một lớp phủ nội thất chất lượng chuyên nghiệp được thiết kế để đáp ứng cho những nhu cầu của các Nhà thầu sơn chuyên nghiệp, Nhà quản lý cơ sở và quản lý tài sản. Dòng sơn này luôn có sẵn các loại màu bóng và không giời hạn về màu sắc. Đặc biệt, các chuyên gia đánh giá cao độ bám dính, phủ và giữ màu cho vật, cùng với dòng chảy của sơn mượt, mịn và tiện dụng.

John Smith

Used this in flat finish colour super white, well impressed. Again good hide and finish, will be using a lot more of this in the future

5 months ago

Sơn nền Ultra Spec 500®

Sơn nền Ultra Spec 500®

 • Độ phủ tốt
 • Chống bẩn bám
 • Khô nhanh
 • Mùi hương dịu nhẹ
 • Độ VOC* mỨC tối thiểu
 • Tiện dụng
 • Làm sạch nhanh với xà phòng và nước sạch
 • Độ bóng thấp (3-8 @ 85°)

VOC là tên viết tắt của “Volatile Organic Content” tạm dịch là “Thỏa thuận về các chất hữu cơ dễ bay hơi” và dùng để đo cho tất cả các dòng sản phẩm của Benjamin Moore, đều tuân theo đúng 24 phương pháp của Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ.

Sơn mặt bằng Ultra Spec 500®Sơn mặt bằng Ultra Spec 500®

 • Độ phủ tốt
 • Chống bám bẩn
 • Độ bám dính vào đồ vật rất tốt
 • Dùng để Trang trí và Đồng nhất các dạng mặt bằng
 • Độ VOC* thấp
 • Dễ làm sạch
 • Khô nhanh
 • Mùi hương dịu nhẹ
 • Tiện dụng
 • Dòng chảy mượt và mịn
 • Độ bóng đều (1.5-3.5 @ 85°)

VOC là tên viết tắt của “Volatile Organic Content” tạm dịch là “Thỏa thuận về các chất hữu cơ dễ bay hơi” và dùng để đo cho tất cả các dòng sản phẩm của Benjamin Moore, đều tuân theo đúng 24 phương pháp của Cơ quan Bảo vệ Môi trường của Mỹ. 

Sơn bề ngoài Ultra Spec 500®

Sơn bề ngoài Ultra Spec 500®

 • Độ phủ tốt
 • Chống bám bẩn
 • Độ bám dính vào đồ vật rất tốt
 • Dùng để Trang trí và Đồng nhất lớp ngoài
 • Độ VOC* thấp
 • Dễ làm sạch
 • Khô nhanh
 • Mùi hương dịu nhẹ
 • Độ bóng lớp ngoài thấp (10-21 @ 85°)

* VOC là tên viết tắt của “Volatile Organic Content” tạm dịch là “Thỏa thuận về các chất hữu cơ dễ bay hơi” và dùng để đo cho tất cả các dòng sản phẩm của Benjamin Moore, đều tuân theo đúng 24 phương pháp của Cơ quan Bảo vệ Môi trường tại Mỹ. 

Sơn bóng cao Ultra Spec 500®

Sơn bóng cao Ultra Spec 500®

 • Độ phủ tốt
 • Chống bám bẩn
 • Độ bám dính cao
 • Dùng để Trang trí và Đồng nhất các bề mặt nhẵn
 • Độ VOC* thấp
 • Có thể làm sạch bằng nước
 • Khô nhanh
 • Mùi hương dịu nhẹ
 • Tiện dụng và mịn.
 • Độ bán bóng (20-35 @ 60°)

* VOC là tên viết tắt của “Volatile Organic Content” tạm dịch là “Thỏa thuận về các chất hữu cơ dễ bay hơi” và dùng để đo cho tất cả các dòng sản phẩm của Benjamin Moore, đều tuân theo đúng 24 phương pháp của Cơ quan Bảo vệ Môi trường tại Mỹ. 

Sơn bóng Ultra Spec 500®

Sơn bóng Ultra Spec 500®

 • Độ phủ tốt
 • Chống bám bẩn
 • Dùng để Trang trí và Đồng nhất hòa thiện các mặt phẳng
 • Độ VOC* thấp
 • Có thể làm sạch bằng nước
 • Khô nhanh
 • Mùi hương dịu nhẹ
 • Tiện dụng và mịn
 • Độ bóng (45-55 @ 60°)

* VOC là tên viết tắt của “Volatile Organic Content” tạm dịch là “Thỏa thuận về các chất hữu cơ dễ bay hơi” và dùng để đo cho tất cả các dòng sản phẩm của Benjamin Moore, đều tuân theo đúng 24 phương pháp của Cơ quan Bảo vệ Môi trường tại Mỹ.