Màu sắc đích thực

04/06/2016 10:45 SA  -   2695
Đối với màu sắc Benjamin Moore thực sự, nhấn mạnh vào sơn Benjamin Moore

Đủ không có nghĩa là tốt

Đối với màu sắc Benjamin Moore thực sự, nhấn mạnh vào sơn Benjamin Moore.

Màu sắc không phù hợp thường không thể hiện rõ ràng cho đến khi sơn lên các bức tường, và kết quả có thể gây thất vọng. Đối thủ cạnh tranh có thể tuyên bố rằng họ có thể đáp ứng được theo màu sắc của Benjamin Moore, nhưng thật sự là họ không thể làm được điều đó.

Bạn chỉ có thể có được các màu sắc Benjamin Moore thực sự bằng cách sử dụng sơn Benjamin Moore. Lý do nằm trong quá trình sản xuất của chúng tôi. Sơn của chúng tôi được tạo nhờ sử dụng các chất tạo màu và các loại nhựa độc quyền và thực hiện theo công thức dựa trên công nghệ gốc nước được cấp bằng sáng chế của chúng tôi. Hệ thống giám soát cao này giúp đảm bảo chất lượng sơn Benjamin Moore và độ tinh khiết của màu sắc.

Khi một cửa hàng cạnh tranh có thể cung cấp màu Benjamin Moore, máy quét của họ chỉ đơn giản là mang lại “đoán tốt nhất" để làm sao ăn khớp với màu sắc bằng cách sử dụng loại sơn khác, loại chất màu chung chung và một hệ thống pha khác nhau. Và kết quả cuối cùng là không phải loại màu sắc mà bạn đã phải dành nhiều ngày để quyết định lựa chọn.

Hãy chắc chắn rằng màu sắc mà bạn chọn là màu mà bạn nhận được.

Các màu Benjamin Moore thực sự luôn có sẵn ở các cửa hang Benjamin Moore.