Tải thẻ màu

04/06/2016 11:12 SA  -   2858
Tải thẻ màu

Tải thẻ màu

Gentle Whites

Tải về màu Trắng dịu

Fresh Pales

Tải về màu nhạt trong suốt

Timeless Neutrals

Tải về màu Trung tính

Dramatic Deeps

Tải về màu trầm ấn tượng

2016 Colour Trends

Tải về Xu hướng màu sắc năm 2016

Affinity

Tải về màu màu sắc lôi cuốn

Historical

Tải về các màu mang tính lịch sử

Williamsburg

Tải về màu Williamsburg

Exterior

Tải về các màu sơn ngoại thất

Xin lưu ý, các màu đại diện trên màn hình và máy in khác với màu sơn thực tế.