Benjamin Moore Vietnam độc quyền phân phối sơn cao cấp số 1 Hoa Kỳ Benjamin Moore® được nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ cho thị trường Việt Nam, hiện đang tìm kiếm những cá nhân đầy tham vọng và năng động để gia nhập đội ngũ bán hàng của chúng tôi. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp bán hàng bền vững và có lợi nhuận tăng trưởng thị phần trong lãnh thổ của mình và cũng sẽ dẫn việc thực hiện các vị trí sản phẩm, chương trình và dịch vụ trong phạm vi lãnh thổ của bạn.
 
Đây là một cơ hội tuyệt vời để phát triển kinh nghiệm bán hàng của bạn với một đội ngũ năng lực cao và trở thành một thành phần của một thương hiệu đứng đầu về sơn trên toàn cầu. Benjamin Moore Vietnam có chế độ rất đặc biệt với nhân viên và gói lợi ích cạnh tranh được thiết kế để thu hút các chuyên gia bán hàng tốt nhất.
 
 
 
Ứng dụng bằng:
 
Benjamin Moore Vietnam JSC

 

Địa chỉ: Số 79 đường Máng - An Đồng - An Dương - Hải Phòng

 

Tel: 0225.3568.368

 

Mobil: 0916.616.568 & 0904.358.128

 

 Fax0225.3538.8800

 

Email: [email protected]