Màu mận (CW-355)

Sự sâu sắc, bóng mận dấu vết lịch sử của nó vào thế kỷ thứ 18 khi nó được thực hiện một lần sử dụng chất màu nâu đen.
LRV: 8.19

 

Now Choose a Product

Where are you painting?
What are you painting?
Select a Finish
Xin lưu ý, trên màn hình và máy in màu đại diện khác nhau từ màu sơn đến thực tế