Xanh Sáng (AF-505)

Màu này là một phần của bộ sưu tập Affinity Color. Một bảng màu tinh vi màu sắc hài hòa được thiết kế để thể hiện tầm nhìn màu sắc của bạn với sự tự tin. giới thiệu gần đây nhất của chúng tôi là 144 màu sắc đẹp được thiết kế rõ ràng để mỗi màu sắc công trình liền mạch trên riêng của mình hoặc kết hợp với bất kỳ màu nào khác trong bảng màu Affinity.
 

 

Now Choose a Product

Where are you painting?
What are you painting?
Select a Finish
Xin lưu ý,Màu  trên màn hình và máy in khác nhau từ màu sơn thực tế