Trắng Xu Kem (2174-70)

Khi ánh sáng chiếu vào sẽ như một bức màn tơ nhện, màu hống nhạt gần như trắng này sẽ rất hoàn hảo.
 

 

Now Choose a Product

Where are you painting?
What are you painting?
Select a Finish
Xin lưu ý,Màu  trên màn hình và máy in khác nhau từ màu sơn thực tế