Enchanted (2070-50)

Màu này là một phần bộ sưu tập Preview.Màu sắc nhẹ nhàng sẽ đem lại không gian sống cho những người tìm kiếm để thắp sáng thế giới của họ. Một bổ sung tuyệt vời cho màu sắc cổ điển, màu Preview cung cấp một bộ sưu tập của 1.232 màu sắc mà nó thu hút và truyền cảm hứng với tinh khiết,, màu sắc rõ ràng sâu mà tạo ra sự kết hợp ấn tượng..
 

 

Now Choose a Product

Where are you painting?
What are you painting?
Select a Finish
Xin lưu ý,Màu  trên màn hình và máy in khác nhau từ màu sơn thực tế