Luxe (AF-580)

Màu này là một phần của bộ sưu tập Affinity Color. Bảng màu tinh vi màu sắc hài hòa được thiết kế để thể hiện sự tự tin của bạn. Giới thiệu gần đây nhất của chúng tôi là 144 màu sắc đẹp được thiết kế rõ ràng để mỗi màu sắc công trình liền mạch trên riêng của mình hoặc kết hợp với bất kỳ màu nào khác trong bảng màu Affinity..
 

 

Now Choose a Product

Where are you painting?
What are you painting?
Select a Finish
Xin lưu ý,Màu  trên màn hình và máy in khác nhau từ màu sơn thực tế