Trắng Pho Mát (AF-20)

Đúng với tên gọi của nó, được sử dụng bất cứ nơi nào đạt được tính linh hoạt và mềm mại
 

 

Now Choose a Product

Where are you painting?
What are you painting?
Select a Finish
Xin lưu ý,Màu  trên màn hình và máy in khác nhau từ màu sơn thực tế