Trắng Sữa (OC-117)

Tươi như tuyết rơi đầu mùa, trong sạch, sắc nét, đa mục đích màu trắng này là  một lựa chọn lâu năm,thích hợp với trần nhà và các bức tường.

 

Now Choose a Product

Where are you painting?
What are you painting?
Select a Finish
Xin lưu ý, trên màn hình và máy in màu  khác nhau từ màu sơn thực tế