Xám đậm (2128-40)

Đây là một trong những màu của màu Preview. Một bộ sưu tập mới, màu sắc bão hòa sẽ đem lại một không gian sống tươi mới những người tìm kiếm sự mới lạ với màu sắc tinh thiết. Một bổ sung tuyệt vời cho màu sắc cổ điển. Màu Preview cung cấp bộ sưu tập của 1232 màu sắc mà thu hút truyền cảm hứng cho sự tinh thiết tạo ra sự kết hợp ấn tượng.
LRV: 29

 

Now Choose a Product

Where are you painting?
What are you painting?
Select a Finish
Xin lưu ý, trên màn hình và máy in màu đại diện khác nhau từ màu sơn đến thực tế