Xanh (467)

Màu này là một phần của bộ sưu tập màu sắc cổ điển. Đắm mình với mục đích yêu thích màu sắc của bạn. Màu sắc cổ điển đem lại sự thanh lịch, đẹp có thể sử dụng cho tất cả ở mọi lúc, mọi thời gian. Một bộ sưu tập của 1680 màu sắc lấy cảm hứng từ người tiêu dùng, các màu trong bảng này là vô tận khi chúng được phát triển.

Còn được gọi là "Xanh CC - 620" ở Canada
LRV: 30

 

Now Choose a Product

Where are you painting?
What are you painting?
Select a Finish
Xin lưu ý, trên màn hình và máy in màu đại diện khác nhau từ màu sơn đến thực tế